You are currently viewing FWB có nghĩa là gì trên mạng xã hội, tin nhắn và ứng dụng hẹn hò?

FWB có nghĩa là gì trên mạng xã hội, tin nhắn và ứng dụng hẹn hò?

Chữ “FWB” gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, trong tin nhắn và đặc biệt là trên các ứng dụng hẹn hò, nhưng thực sự chữ này có nghĩa là gì? Đừng lo – chúng tôi đã tập hợp một bài hướng dẫn đầy đủ về ý nghĩa của nó, bất kể là trên ứng dụng nào. Bài viết này còn mách cho bạn những cách sử dụng “FWB” trong các tin nhắn để bạn có thể hòa nhập với cuộc trò chuyện!

Leave a Reply