You are currently viewing [Homo Scachorum] Cờ vua dưới tư cách một huyền sử bên lề chính sử

[Homo Scachorum] Cờ vua dưới tư cách một huyền sử bên lề chính sử

Nói tóm lại, cờ vua liên kết các sự kiện lịch sử theo một cách rất đặc biệt, và thảy những gì tôi muốn làm là giới thiệu cho các bạn thấy sự đặc biệt ấy. Khi nhìn lịch sử thế giới qua lăng kính cờ vua, về cơ bản thì mọi thứ vẫn diễn ra như ta đã biết thôi – châu Mĩ vẫn được tìm ra, Napoléon vẫn làm chấn động thế giới và chết trong lưu đày, Hitler vẫn diệt chủng người Do Thái – thế nhưng ta được nhìn nó qua lăng kính của cờ vua, nơi mọi thứ có thể vui hơn, có thể buồn hơn, nhưng luôn luôn xoay quanh bàn cờ sáu mươi tư ô, đến mức mà ta phải thốt lên:

Leave a Reply