You are currently viewing Naruto: Chặng Đường Chinh Phục Giấc Mơ và Tìm Kiếm Ý Nghĩa Cuộc Sống

Naruto: Chặng Đường Chinh Phục Giấc Mơ và Tìm Kiếm Ý Nghĩa Cuộc Sống

Hokage, vị trí lãnh đạo cao cấp nhất trong làng lá, không chỉ là một tước hiệu mà còn là biểu tượng của quyền lực và trách nhiệm. Tuy nhiên, với Naruto, giấc mơ trở thành Hokage không chỉ là về vị thế và danh tiếng. Đó là biểu tượng cho sự tự do, tự chủ và khả năng bảo vệ người dân.

Leave a Reply