You are currently viewing Cách quy đổi giá vàng thế giới và giá vàng trong nước

Cách quy đổi giá vàng thế giới và giá vàng trong nước

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây vàng (còn gọi là lượng), chỉ vàng, phân vàng, ly vàng.

1 lượng và cây và chỉ vàng

1 chỉ và phân vàng

1 phân và ly vàng

Cách quy đổi giá vàng thế giới và giá vàng trong nước - Ảnh 1.

Nhiều người thắc mắc về công thức quy đổi giá vàng thế giới (USD/oz) về giá trong nước (VNĐ). (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là troy ounce (ký hiệu oz). 1 troy ounce tương đương 31.1034768 gram.

Theo cách gọi của người dân Việt Nam thì tuổi vàng chính là hàm lượng vàng tính trên 10 đơn vị. Ví dụ: 1 lượng vàng 7 tuổi rưỡ lượng vàng 75% có 0.7500 lượng vàng nguyên chất trong đó.

Trên thị trường thế giới, tuổi vàng được gọi là Kt (karat). Theo đó, 1 /24 x .04166666 x .166666

Ví dụ: Vàng 24 x 4..99 ở Việt Nam thường được gọi là vàng bốn số 9.

Khi đã xác định rõ đơn vị đo lường và tuổi của vàng, chúng ta sẽ thực hiện quy đổi theo công thức quy đổi như sau:

Quy đổi đơn vị tính gram – oz (troy/ounce): 1 troy/.1034768 grams. Có nghĩa là 1 lượng (37.5g) = 37.5/31.103478 .20565 oz hay 1 .82945 lượng.

Như vậy, công thức tính giá vàng là:

Giá trong nước (Giá TG + phí vận chuyển + phí bảo hiểm) x (1 + thuế NK) : 0.82945 x tỉ giá USD/VND

Ví dụ: Phí vận chuyển: 0.75USD/ounce; Bảo hiểm: 0.25USD/ounce; Thuế nhập khẩu: 1%; Phí gia công: 40.000 đồng/lượng.

Như vậy, dựa theo bảng giá vàng các công ty vàng niêm yết, chúng ta có thể dùng công thức tính giá vàng này để biết được mức chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước cụ thể bao nhiêu.

Leave a Reply