You are currently viewing Nghi Lộc (Nghệ An): Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Nghi Lộc (Nghệ An): Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Nghi Lộc là một trong những huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh Nghệ An với nhiều dự án được triển khai đầu tư với yêu cầu công tác giải phóng mặt lớn nhưng với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện uỷ, UBND huyện và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng lâu này vốn là việc khó, phức tạp, bởi nó “động” đến lợi ích của nhiều bên, giữa quy định của Nhà nước, quyền lợi nhà đầu tư và người dân. Kinh nghiệm ở cấp uỷ, chính quyền ở huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và phải làm có kết quả đột phá ban đầu, tránh điểm ì, dây dưa kéo dài về sau.

Nghi Lộc (Nghệ An): Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
Tập trung tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng Dự án đường ven biển đoạn qua địa bàn xã Nghi Quang – (Ảnh:

Từ xác định rõ quan điểm, tư tưởng như vậy, cho nên cấp ủy, chính quyền ở Nghi Lộc tiến hành phân công từng tổ, nhóm trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân. Từng tổ, nhóm tuyên truyền này được gắn cụ thể với từng nhóm hộ gia đình bị ảnh hưởng của dự án, thông qua họp dân công bố chủ trương, dự án, cấp uỷ, chính quyền đã nhận định tình hình và phân hoá rõ nhóm đối tượng để tác động.

Và ở mỗi tổ, nhóm tuyên truyền đều được cấp ủy định hướng cụ thể phương pháp tuyên truyền, cách thức vận động tạo sự thuyết phục; hộ dễ làm trước và những hộ khó làm sau với việc tranh thủ cả vai trò, tác động của Tổ liên gia cùng các mối quan hệ anh em, bạn bè, kể cả con cái trưởng thành xa quê của chủ hộ gia đình tác động để họ ủng hộ.

Cũng theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, công tác giải phóng mặt bằng lâu này vốn là việc khó, phức tạp, bởi nó “động” đến lợi ích của nhiều bên, giữa quy định của Nhà nước, quyền lợi nhà đầu tư và người dân. Làm công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn này phải triển khai tổng lực, ồ ạt cùng một lúc theo hình thức “chia nhỏ” để tác động đồng loạt từ các tổ, nhóm tuyên truyền.

Nghi Lộc (Nghệ An): Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu thi công đang tập trung các loại phương tiện, máy móc, nhân, vật lực và tranh thủ tối đa để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục – (Ảnh:

Bên cạnh đó, dù cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ xã đến xóm đã xây dựng được niềm tin trong Nhân dân, địa phương đã mời lãnh đạo huyện cùng phòng chuyên môn cấp huyện về họp dân để công khai về chủ trương, giá đền bù các loại đất, quy trình thực hiện, tạo sự công khai, minh bạch để người dân yên tâm.

Nhất là, trong đối thoại cũng phân hoá nhóm hộ gia đình, tránh người nói xuôi, người nói ngược, khó tìm sự đồng thuận chung trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chính nhờ có phương pháp đó mà có nhiều dự án chỉ sau hơn một tháng là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Và cũng để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, địa phương đã tập trung tuyên truyền về chủ trương dự án cũng như chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Đảng ủy thành lập các tổ công tác, trong đó đáng quan tâm là tổ tuyên truyền, vận động và tổ thực hiện chính sách.

Đồng thời, ở mỗi tổ đều được xác định rõ các nội dung, công việc để tập trung đi sâu các nội dung; như đội chính sách thì nhiệm vụ rà soát, xác định nguồn gốc đất nông nghiệp, lập hồ sơ bồi thường cùng với Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện.

Nghi Lộc (Nghệ An): Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An là một trong những khu công nghiệp lớn nhất ở Bắc Trung Bộ với diện tích 3.200 ha cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho nhà đầu tư – (Ảnh: whavietnam.com)

Bên cạnh đó, Tổ tuyên truyền, vận động huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong tuyên truyền các đoàn viên, hội viên thực hiện.

Với sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và bằng sự sáng tạo trong “dân vận khéo”, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở huyện Nghi Lộc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của nhiều dự án, không tạo điểm “nóng” phức tạp trong công tác này.

Leave a Reply