You are currently viewing Vị Vua đông con nhiều cháu, lắm vợ nhất Việt Nam 142 gười con, 43 bà vợ: “Sung mãn” nhờ một phương thuốc

Vị Vua đông con nhiều cháu, lắm vợ nhất Việt Nam 142 gười con, 43 bà vợ: “Sung mãn” nhờ một phương thuốc

Vị Vua đông con nhiều cháu, lắm vợ nhất Việt Nam – Vua Minh Mạng

Vua Minh Mạng hay Minh Mệnh là con trai thứ tư của Hoàng đế Gia Long và là vị vua thứ hai của Vương triều Nguyễn trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông trị vì từ năm 1820 – 1840.

Theo sử sách, Vua Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học, quyết đoán. Trong thời gian trị vì vua Minh Mạng đã có những cải cách lớn từ nội trị đến ngoại giao. Không chỉ nổi tiếng ở tài thao lược, vua Minh Mạng cũng là nhà vua để lại nhiều giai thoại nổi tiếng nhất nhì trong 13 vị vua triều Nguyễn.

Vua Minh Mạng là nhà vua để lại nhiều giai thoại nổi tiếng nhất nhì trong 13 vị vua triều Nguyễn.

Vua Minh Mạng là nhà vua để lại nhiều giai thoại nổi tiếng nhất nhì trong 13 vị vua triều Nguyễn.

Vua Minh Mạng vang danh hậu thế bởi có nhiều vợ, đông con nhất trong 13 đời vua Nguyễn. Ông có 43 bà vợ sinh 142 người con gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa. Nhiều người trong số đó là con gái của quan lại và người dân đưa con vào cung vì ngưỡng mộ tài năng của ông.

Trong cuốn Kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn của tác giả Nguyễn Viết Kế biên soạn có viết, khi nghỉ ngơi vua có 5 bà vợ hầu hạ. “Một bà vấn thuốc têm trầu, bà quạt, bà đấm bóp, người ru và một để sai vặt. Mỗi bà một canh”.

Tương truyền để quân vương có sức khỏe phục vụ tam cung, các ngự y đã ngày đêm nghiên cứu, bào chế những bài thuốc có tính năng tráng dương bổ thận cho thiên tử dùng.

Trong số những bài thuốc này, nổi tiếng nhất là bài thuốc Minh Mạng thang giúp vua Minh Mạng “nhất dạ ngũ giao tam hữu dựng” (Một đêm ngủ với năm bà thì ba bà có thai).

Tuy nhiên, Theo nhiều nhà sử học, việc Minh Mạng có hậu cung đông phi tần, mỹ nữ thêm vào đó số lượng con cháu lớn trong gia tộc họ Nguyễn đã tạo nên gánh nặng cho quốc gia và vương triều.

Về sau, những người con của Vua Minh Mạng cũng nổi tiếng bởi có nhiều con. Đơn cử như: Thọ Xuân Vương Miên Định có tất cả 144 người con; Tuy Lý Vương Miên Trinh có 114 người con. Vua Thiệu Trị (1807-1847) cũng nổi tiếng cũng nổi tiếng bởi có tới 64 người con.

Vị vua nhiều vợ nhất sử Việt nhưng không có nổi 1 người con ruột

Vị vua nhiều vợ nhất sử Việt nhưng không có nổi 1 người con ruột

Vị vua nhiều vợ nhất sử Việt nhưng không có nổi 1 người con ruột

Tự Đức (1829-1883) là vị vua thứ tư của triều Nguyễn, là con trai vua Thiệu Trị. Trị vì đất nước trong 36 năm (1847-1883), ông là vị vua ngồi trên ngai vàng lâu nhất trong số 13 đời vua của triều Nguyễn. Ông có đến 103 người vợ nhưng lại không có một người con ruột nào. Nguyên nhân là bởi từ nhỏ Tự Đức đã bị bệnh đậu mùa, ốm đau triền miên nên sức khỏe không tốt.

Sử sách chép lại rằng vua Tự Đức mất khả năng sinh dục (bất lực) vì biến chứng của bệnh đậu mùa. Với thời đại phong kiến, việc không có con nối dõi là tuyệt tự, phạm vào 1 trong 3 tội lớn. 3 người cháu ruột được Tự Đức nhận làm con nuôi là Ưng Chân, Ưng Đường và Ưng Đăng. Trong đó, Ưng Chân sau này được truyền ngôi, gọi là vua Dục Đức.

Ngoài ra,vua Tự Đức là vị vua hay chữ nhất triều Nguyễn. Theo một số tài liệu, sinh thời, vua sáng tác tới hơn 4.000 bài thơ. Giỏi văn chương, làm việc siêng năng nhưng trái với giai đoạn trước, triều Nguyễn dưới thời Tự Đức ngày càng suy yếu. Chính trong thời kỳ trị vì của mình, Tự Đức đã để đất nước ta rơi vào tay thực dân Pháp.

Leave a Reply